Informasi Politeknik Ilmu Pelayaran PIP 2020

Mari membaca semua informasi yang ada mengenai Politeknik Ilmu Pelayaran PIP tahun 2020

Ditulis Oleh AYP

On Maret 9, 2020
"

Baca

PIP – Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang merupakan sebuah perguruan tinggi Kedinasan yang berada di bidang pelayaran dan Kepelabuhan yang lokasinya berada di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. PIP semarah juga merupakan lembaga yang berada di bawah naungan Kementrian Perhubungan Republik Indonesia yang mempunyai tugas untuk mendidik dan juga melatih pemuda – pemudi SMA IPA/IPS dan juga SMK dengan jurusan Mesin/Pelayaran/menjadi Perwira pelayaran besar dan tenaga Ahli kepelabuhan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan armada angkutan laut yang berada pada sub sektor perhubungan laut.

Pada awalnya PIP bernama BPLP yang mulai pada tahun akaemik 1995/1996 membuka program diklat kepelautan dan juga kepelabuhan dengan program iploma IV yang merupakan jenjag pendidikan profesional. Lulusan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang juga mempunyai sebuat Perwira Muda dengan mempunyai gelar Sarjana Terapan Pelayaran ( S.Tr.Pel) dan juga gelar laut ANT III ( Ahli Nautika Tingkat III). Dengan adanya kemajuan yang berada pada program pendidikan, tenaga, pengajar, lulusan, tenaga, penunjang, sarana dan juga prasarana,maka dari tahun 1951 telah terjadi perubahan pelembagaan hingga menjadi Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang tempatnya pada taun 1999.

Politeknik Ilmu Pelayaran atau PIP juga masuk di dalam white list International Maritime Organization (IMO) pada tahun 2000 dan juga di perpanjang pada tahun 2006 akan tetapi tidak serta merta pelautnya diakui kualitasnya. Berikut Sejarah perbahan nama Politeknik Ilmu Pelayaran :

 • Pada tahun 1951 – 1955 bernama Sekolah Pelayaran Semarang / SPS
 • Pada tahun 1955 – 1975 bernama Sekolah Pelayaran Menengah Semarang / SPMS
 • Pada tahun 1974 – 1981 bernama Pendidikan Pariwira Pelayaran Besar / P3B Semarang
 • Pada tahun 1979 – 1995 bernama Balai Pendidikan Dan Latihan Playaran / BPLP
 • Pada tahun 1995 bernama BPLP Semarang
 • Pada tahun 1999 baru menjadi bernama Politeknik Ilmu Pelayaran / PIP

Mengenal 3 Program Studi Politeknik Ilmu Pelayaran PIP

 • Program Studi Nautika
 • Program Studi Teknika
 • Program Studi Ketatalaksanaan Angkatan Laut dan Kepelabuhan

Persyaratan Untuk Masuk Politeknik Ilmu Pelayaran PIP

 1. Pendaftar merupakan asli Warga Negara Indonesia
 2. Pendaftar mempunyai usia maksimal 23 tahun dan minimal 16 tahun pada masa pendaftaran , khusus untuk :
  1. Program D-II PKB STTD minimal 17 tahun
  2. D-III LLU minimal 18 tahun
  3. D-IV LLU minimal 17 tahun
 3. Persyaratan nilai yang bukan merupakan hasil pembulatan, berikut persyaratanya :
  1. Untuk ijazah tahun 2019 dan sebelumnya, harus mempunyai nilai rata – rata ujian tertulis pada ijazah tidak kurang dari 7.0 dari sekala (1-10) / 70.00 dari sekala (10-100)
  2. Untuk para calon lulusan harus mempunyai nilai rata – rata rapor yang kompten pada 5 semester dengan minimal tidak kurang  dari 7.0 dari sekala (1-10) / 70.00 dari sekala (10-100)
 4. Pendaftar pira harus mempunyai tinggi bada minimal 160Cm dan untuk wanita 155cm, khusus untuk :
  1. Program Studi D-III PKP minimal 165cm
  2. Program Studi D-IV Penerbangan pria minimal 165 cm dan wanita minimal 163cm.
  3. Program Studi D-III OBU pria minimal 165 cm dan untuk wanita 160cm
 5. Para pendaftar memiliki berat badan yang ideal dan tidak mempunyai cacat fisik / HIV AIDS serta terbebas dari narkoba.
 6. Pendaftar Taruna tidak mempunyai tato dan bekas tato serta tindik dan bekas tindik pada bagian telinganya kecuali yang di sebabkan oleh suatu ketentuan agama/adat.
 7. Pendaftar Taruni tidak mempunyai tato/bekas tato dan tidak bertindik ada anggota badan lainya selain telinga. Tidak boleh bertindik di telinga lebih dari 1 pasang ( Telinga kiri/Kanan )
 8. Pendaftar tidak sedang menjalani atau terancam hukuman pidana di karenakan melakukan sebuah tindak kejahatan.
 9. Pendaftar mempunya kesehatan mata yang normal, dapat melihat dengan tajam dan tidak mengalami buta warna.
 10. Pendaftar belum pernah di berhentikan sebagai Taruna/Taruni baik di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan atau di perguruan tinggi lainya
 11. Pendaftar bersedia untuk mentaati segala jenis peraturan yang ada pada Pola Pembibitan
 12. Bersedia di berhentikan dengan tidak hormat ketika melakukan tindak kriminal, baik dalam bentuk tidak kriminal apaun.
 13. Pendaftar akan di nyatakan gugur ketika terbukti memalsukan identitas/dokumen
 14. Pendaftar harus bersedia untuk menandatangai Surat Pernyataan Calon Taruna/Taruni dengan materai (6000 Rupiah)
 15. Pendaftar Program Studi STTD bersedia untuk mengikuti pendidikan di kampus yang sudah di tentukan oleh STTD dan dengan program studi.
 16. Pendaftar mepunyai Surat elektronik atau Email yang Aktif

Nah itu dia teman – teman semua informasi mengenai Politeknik Ilmu Pelayaran atau PIP tahun 2020. Jika teman – teman IC ingin masuk PIP tentunya harus menyiapkan segala persiapanya dengan matang dan dari jauh – jauh hari. Teman – teman IC juga bisa memperbesar peluang masuk PIP dengan mengikuti bimbel khusus untuk masuk Politeknik Ilmu pelayaran seperti yang di adakan oleh Indonesia College.

0 Komentar

Kirim Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *